การใช้งานระบบยืนยันตนเอง(Authen)

ผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมทุกท่าน งานคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมใหม่เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องมี Username และ Password ในการล็อกอินใช้งานทุกครั้ง ผู้ใช้งานสามารถโหลดแบบฟอร์มการขอใช้งานได้ที่นี้และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมนำส่งกลุ่มงานคอมพิวเตอร์เพื่อกรอกข้อมูลลงระบบให้ครับ
คลิกเพื่อดาวส์โหลดแบบฟอร์มครับ
new

ว่าด้วยเรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี 2554 ฉบับใหม่

พรบ. คอมพิวเตอร์ได้ออกมาเมื่อปี 2550 ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยมาก ก็ยังคงกังขา สับสน เกี่ยวกับข้อกฏหมายดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ และออกจะลงโทษผู้กระทำผิดแบบไม่ทันได้ตั้งตัว
กระทั่งมีการปรับปรุงแก้ไข พรบ. คอมพิวเตอร์ล่าสุดเมื่อปีก่อน (พรบ. ปี 2554)  โดยรวมแม้ข้อกฏหมายดังกล่าว จะถูกโจมตีขนาดที่มีแฟนเพจออกมา  แต่เมื่อ พรบ. ดังกล่าว ออกมาแล้ว และมีผลบังคับใช้ ที่กระทบต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยรวมทุกคน

เราจึงต้องเรียนรู้ ระวัง พรบ. คอมพิวเตอร์ ดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์กับทุกท่านผู้ใช้คอมพิวเตอร์เอง !! อ่านเพิ่มเติม

<>

- -

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

222

บุลคลากร